20/11/10

ευχαρίστως

.
αμέ, αμέσως, βεβαίως, καμία αντίρρηση, με + ευχαρίστηση / προθυμία / χαρά, μετά + προθυμίας / χαράς, ναι, οπωσδήποτε, πρόθυμα / προθύμως
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: