24/6/09

χόμπι

.
(δευτερεύον/διασκεδαστικό/επουσιώδες) ασχόλημα, (δευτερεύουσα/διασκεδαστική/επουσιώδης/πάρεργος) ασχολία, (ερασιτεχνική) απασχόληση (ελεύθερου χρόνου), (εξωεπαγγελματική/ερασιτεχνική) δραστηριότητα, (εξωεπαγγελματική/ερασιτεχνική) ενασχόληση, πάρεργο, πασατέμπο, συνήθεια
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: