22/10/09

μύηση

.
αποκάλυψη, γνωριμία, διαπαιδαγώγηση, διδασκαλία, δοκιμασία, εισαγωγή, εισήγηση, είσοδος, εκμάθηση, εκμυστήρευση, εκπαίδευση, εξάσκηση, κατήχηση, μυσταγωγία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: