22/10/09

εσκεμμένα

.
αντιαθλητικά, από πρόθεση, γι'αυτόν το σκοπό, εκούσια / εκουσίως, εκ προθέσεως, εκ προμελέτης, έπειτα από/μετά από σκέψη, επί σκοπώ, επίτηδες, επιτούτου / επί τούτου, ηθελημένα/-ως, θεληματικά/-ώς, κακόβουλα / κακοβούλως, κατόπιν σκέψεως / σκέψης, με (ειδικό / κάποιο / ορισμένο / συγκεκριμένο) σκοπό, προβεβουλευμένα/-ως, (ε)προεσκεμμένα/-ως, προμελετημένα, προσχεδιασμένα, σκόπιμα / σκοπίμως, ύπουλα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: