22/10/09

ακρογωνιαίος

.
ακμαίος, ακραίος, αναφοράς, αναφορικός, βασικότερος, εξέχων, θεμέλιος, σημαντικότερος, σπουδαιότερος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: