24/11/09

καθιστός

.
αλατούρκα / αλά τούρκα, διπλοπόδι, καβάλα, καβαλητά, καβαλικευτά, κάθεται, καθήμενος, καθισμένος, καθούμενος, κουλουριασμένος, κουλουριαστός, οκλαδόν, σταυροπόδι, χάμω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: