20/11/09

εθνικός

.
άθεος, άθρησκος, άπιστος, γενικός, εγχώριος, εθνοκεντρικός, εθνοσωτήριος, εθνωφελής, ειδωλολατρικός, εμφύλιος, εντόπιος, εξωτερικής πολιτικής, εξωχριστιανικός, εσωτερικός, ημεδαπός, καθολικός, κρατικός, ντόπιος, όλων, παλλαϊκός, πανελλαδικός, πανελλήνιος, πατριώτης, πατριωτικός, της + Ελλάδας / Ελλάδος / ημεδαπής / πατρίδας / φυλής / χώρας, του + έθνους / κράτους / λαού / τόπου, φιλελληνικός, φυλετικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: