13/12/09

λειτουργία

.
άνοιγμα, αντίδραση, δουλειά, δραστηριότητα, ενέργεια, εργασία, εφαρμογή, Θεία Ευχαριστία, ιερουργία, κίνηση, μηχανισμός, τελετουργία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: