14/12/09

διαπιστώνω

.
ανακαλύπτω, αποδεικνύω, βεβαιούμαι, βεβαιώνομαι, βλέπω, διακριβώνω, εξακριβώνω, επιβεβαιώνω, επισημαίνω, καταλήγω, κρίνω, πείθομαι, συμπεραίνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: