17/12/09

υποχρέωση

.
αγγαρεία, αναγκαιότητα, ανάγκαση, αναγκασμός, βία, δέσμευση, δουλειά, εκβίαση, εκβιασμός, εξαναγκασμός, επιβολή, (ηθική) επιταγή, ευγνωμοσύνη, ζόρι, ζοριλίκι, (ανειλλημένο) καθήκον, καταναγκασμός, οφειλή (χάριτος), περιορισμός, πίεση, ραντεβού, στανιό, συνάντηση, το + αναγκαίο / βάρος / δέον / επάναγκες / επιβαλλόμενο / επιβεβλημένο / πρέπον, (ανειλλημένο / ηθικό) χρέος (ευγνωμοσύνης)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: