21/12/09

πλάγιος

.
αντικανονικός, από αγχιστεία, αποκλίνων, γερμένος, γε(ι)ρτός, γυρτός, δεύτερου βαθμού, διπλανός, εγκάρσιος, εκκλινής, έμμεσος, εξ αγχιστείας, επικλινής, κατεργάρικος, κατωφερικός, κεκλιμένος, κυρτός, λοξός, πανούργος, παράγωγος, παρακείμενος, παράνομος, παράπλευρος, παράτροπος, πλαγιασμένος, πλαγιαστός, πλαγινός, πλαϊνός, πονηρός, σκοτεινός, τρίτου βαθμού, ύπουλος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: