23/12/09

συμμετοχή

.
ανάμ(ε)ιξη, αρωγή, βοήθεια, εισφορά, επικουρία, κοινωνία, λεπτά, λεφτά, μέθεξη, μετάληψη, μετοχή, παρέμβαση, παρουσία, πλάτη, προσεπικουρία, στήριξη, συμβολή, συμπαράσταση, σύμπραξη, συνδρομή, συνεισφορά, συνεργασία, υποστήριξη, φράγκα, χρήμα(τα)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: