15/1/10

αντενδείκνυμαι

.
αντενδεικνύομαι, δεν + είμαι κατάλληλος / ενδείκνυμαι / ενδεικνύομαι / έχω θέση (εν προκειμένω), είμαι προς αποφυγήν, θεωρούμαι ακατάλληλος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: