17/1/10

προγενέστερος

.
από πριν, αρχαιότερος, αρχύτερος, παλαιός, παλαιότερος, παλιός, παλιότερος, πιο + παλαιός / παλιός, προηγηθείς, προηγούμενης εποχής, προηγούμενος, πρότερος, πρώην, πρωτύτερος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: