10/1/10

αγκύλωση

.
ακαμψία, ακινησία, αρθροπάθεια, εμμονή, καμπούριασμα, καμπύλωση, κάμψη, κύρτωση, παράλυση, πιάσιμο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: