18/1/10

διεπιστημονικός

.
διακλαδικός, καθολικός, ολικός, ολόπλευρος, πολυδιάστατος, πολυεπίπεδος, πολυκλαδικός, πολύπλευρος, πολυπρισματικός, συνολικός, σφαιρικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: