7/1/10

συμβίωση

.
ζωή μαζί, κοινή + διαβίωση / ζωή, κοινό συμφέρον, συγκατοίκηση, συνδιαίτηση, συνοίκηση, συνύπαρξη
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: