11/1/10

εκτενείς αναφορές

.
(αναλυτικές / διεξοδικές / εκτεταμένες / λεπτομερείς / μακρήγορες / μακροσκελείς / μακρόσυρτες / μακροτενείς / μεγάλης διάρκειας / μεγάλης έκτασης) + αναφορές, ιδιαίτερη μνεία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: