7/2/10

αντίθετα

.
ανάποδα, ανταγωνιστικά, αντ'αυτού, αντεστραμμένα, αντιδραστικά, αντιθετικά, αντιθέτως (προς), αντικείμενα, αντικρουόμενα, αντίνομα, αντίξοα, αντίπαλα, αντίρροπα, αντιτιθέμενα, αντίστροφα, αντιστρόφως, αντιφατικά, αντιφρονούντα, αντώνυμα, απέναντι, απεναντίας, από την άλλη, διασταυρούμενα, διαφορετικής άποψης, ενάντια, εν αντιθέσει, εναντιωματικά, εντελώς διαφορετικά, εξ αντιθέτου, εξεναντίας, εχθρικά, εχθροί, κάθε άλλο, κατά τρόπον αντίθετον, κόντρα, όλως + αντιθέτως / διαφορετικά [κ.λπ.], σε αντίθεση, τελείως διαφορετικά, τουναντίον
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: