28/4/10

συναλλαγή

.
αγοραπωλησία, αλισβερίσι, αμοιβαία αλλαγή πραγμάτων, (αθέμιτη) ανταλλαγή, δοσοληψία, δουλειά, δούναι και λαβείν, εμπορική σχέση, επαφή, ληψοδοσία, νταραβέρι, πάρε-δώσε, παροχή ανταλλαγμάτων, ρουσφέτι, ρουσφετολογία, σχέση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: