13/4/10

δεσμεύομαι

.
αναλαμβάνω + δέσμευση / υποχρέωση, δένομαι, είμαι + δεμένος / δεσμευμένος / δέσμιος / υποτεταγμένος, εμποδίζομαι, ορκίζομαι, περιορίζομαι, υπόκειμαι (σε δέσμευση), υπόσχομαι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: