11/4/10

αυτοπεποίθηση

.
αέρας, άνεση, εμπιστοσύνη + στις δυνάμεις εαυτού / στον εαυτό, θάρρος, πίστη + στις δυνάμεις εαυτού / στον εαυτό, σιγουριά, φρόνημα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: