9/5/10

παρρησία

.
αντρεία / αντρειά, αντρειοσύνη, ειλικρίνεια, ελευθεροστομία, ευθύτητα, θαρραλέα έκφραση γνώμης, θάρρος (γνώμης), ντομπροσύνη, τόλμη, τολμηρός τρόπος ομιλίας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: