15/5/10

συγκλίνω

.
πλησιάζω, προσεγγίζω, ρέπω προς ίδιο + αποτέλεσμα / μέρος / σημείο / συμπέρασμα [κ.λπ.], τείνω να + συναντηθώ / ταυτιστώ, τείνω προς ίδιο + αποτέλεσμα / μέρος / σημείο / συμπέρασμα [κ.λπ.]
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: