15/5/10

χρησιμότητα

.
αβαντάζ (avantage), (πρακτική) αξία, βιωφέλεια, δημωφέλεια, εθνωφέλεια, ευεργετικότητα, (το) θετικό, ιδιωφέλεια, καταλληλότητα, κοινωφέλεια, λυσιτέλεια, πλεονέκτημα, (τα / το) συν, ωφέλεια, ωφελιμότητα
,

Δεν υπάρχουν σχόλια: