20/9/10

απόρριμα / απορρίμματα

.
απόβλημα / αποβλήματα, απόβρασμα / αποβράσματα, απομαζώματα, απόπτυσμα / αποπτύσματα, απορριπτόμενο (ως άχρηστο) / απορριπτόμενα (ως άχρηστα), απότριμμα / αποτρίμματα, άχρηστο / άχρηστα, έκβλημα / εκβλήματα, έκβρασμα / εκβράσματα, έκτριμμα / εκτρίμματα, μπάζα, περίτριμμα / περιτρίμματα, σαβούρα, σκουπίδι / σκουπίδια
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: