14/9/10

εγκώμιο

.
αίνος, δόξα, επαινετικός λόγος, έπαινος, ευφημία, εύφημος μνεία, καλός λόγος, παίνεμα, παινεσιά, παινεψιά, τροπάριο, ύμνος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: