17/9/10

διείσδυση

.
διάδυση, εισαγωγή, εισβολή, είσδυση, είσοδος, εισροή, εισχώρηση, εμβάθυνση, έμπα, μπάσιμο, παρείσδυση, τρύπωμα, υπείσδυση, υπεισέλευση, χώσιμο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: