13/10/10

διαστάσεις

.
αναλογίες, έκταση, εκτόπισμα, εξάπλωση, επιφάνεια, ευρύτητα, εύρος, μέγεθος, μέτρα, όγκος, ολκή, όρια, περιεκτικότητα, σημαντικότητα, σημασία, σπουδαιότητα, τονάζ (tonnage), χωρητικότητα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: