11/10/10

απόγονος

.
αίμα, αποκύημα, βλαστάρι, βλάστημα, βλαστός, γαλούχημα, γέννα, γέννημα, γεννησιμιός, γεννοβόλι, γόνος, εγγονός / έκγονος, κλήρα, παιδί, σαρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών, σπέρμα, σπλάχνο, σπόρος, τέκνο, τόκος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: