29/10/10

αρχέγονος

.
ανεξέλικτος, απολίτιστος, εμβρυώδης, καθυστερημένος, νηπιώδης, πανάρχαιος, πρωτογενής, πρωτόγονος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: