19/10/10

εντός

.
ένδοθι, ένδον, έσω, εσωτερικά, (στο) εσωτερικό, (στην) ημεδαπή, μέσα, μέσα σε, πριν (να) + εκπνεύσει / λήξει / ολοκληρωθεί / περάσει, προτού (να) + εκπνεύσει / λήξει / ολοκληρωθεί / περάσει
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: