12/10/10

συνδαυλίζω

.
αναζωπυρώνω, ανακινώ, αναμοχλεύω, αναρριπίζω, ανασκαλεύω, ανασκαλίζω, αναφλέγω, αναφλογίζω, αποξύνω, οξύνω, παροξύνω, ρίχνω λάδι στη φωτιά, σκαλεύω, σκαλίζω, συδαυλίζω, συνταυλίζω, υποδαυλίζω, φουντώνω, χύνω λάδι στη φωτιά
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: