28/11/10

συνομιλητής

.
αντιπρόσωπος, διαπραγματευτής, συζητητής, συνδιαλεγόμενος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: