9/11/10

ακατάπαυστα

.
αδιάκοπα, αδιακόπως, αδιάλειπτα, αδιαλείπτως, αδιάπαυστα, αδιάπτωτα, αέναα, αενάως, ακατάπαυτα, ακαταπαύστως, ακαταπαύτως, αλλεπάλληλα, αμείωτα, ανελέητα, απανωτά, άπαυστα, άπαυτα, ασίγαστα, ασταμάτητα, ατέλειωτα / ατελείωτα, διαρκή, διαρκώς, εξακολουθητικά, επαναλαμβανόμενα, επίμονα, επιμόνως, κατά βούληση, σταθερά, συνέχεια, συνεχή, συνεχόμενα, συνεχώς, χωρίς + διακοπή / παύση / σταματημό / τέλος [κ.λπ.]
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: