30/11/10

στρεβλωτικός

.
διαστρεβλωτικός, παραμορφωτικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: