28/11/10

πρόσκτηση

.
αύξηση + περιουσιακών στοιχείων / περιουσίας / του έχει(ν) / υπαρχόντων, επιπλέον απόκτηση, περαιτέρω απόκτηση, προσαπόκτηση, προσθήκη
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: