29/11/10

περιζήτητος

.
ακριβοπόθητος, ανάρπαστος, αρεστός, γυρευτός, δημοφιλής, επιζήτητος, επιθυμητός, περιμάχητος, πολυγυρεμένος, πολυζήτητος, πολυπόθητος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: