13/12/10

κατάφυτα

.
καταπράσινα, κατάσπαρτα, καταφυτεμένα, πυκνόφυτα, πυκνοφυτεμένα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: