18/5/09

διανομή

.
ανάθεση (ρόλων), αποστολή, διάθεση, διαίρεση (σε μερίδια), διαμοιρασμός, επίδοση, κάστινγκ, καταμέρηση/καταμερισμός, κατανομή, μοιρασιά, μοίρασμα, νομή, ντελίβερι/ντιλίβερι, προμήθεια
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: