31/10/09

αντιστάθμισμα

.
αμοιβή, αντάλλαγμα, ανταμοιβή, ανταποδιδόμενο, ανταπόδοση, αντεγγύηση, αντίβαρο, αντιζύγι(ο), αντίκρισμα, αντίτιμο, αντιπαροχή, αντιπληρωμή, αντισήκωμα, αντίρροπο (βάρος), απόδοση (ισοδυνάμου), αποζημίωση, βαρίδι(ο), εξισορροπητικό, ισορροπητικό, παρεχόμενο, παροχή, πληρωμή
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: