29/10/09

επικοινωνία

.
αμοιβαία σχέση, ανταλλαγή μηνυμάτων, αρμονία, γειτνίαση, επαφή, επιμιξία, κοινό έδαφος, κοινωνία, νταραβέρι, (πνευματική) συγγένεια, συγκοινωνία, συζήτηση, συναναστροφή, συνάντηση, συνάφεια, σύνδεση, συνοχή, τηλεπικοινωνία, τηλεφώνημα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: