7/2/10

επαφή

.
άγγιγμα, ακούμπημα, αμοιβαία προσέγγιση, ανταλλαγή μηνυμάτων, αντίληψη, αφή, γνωριμία, ένωση, εξοικείωση, επικοινωνία, επίψαυση, επιψηλάφηση, κοινωνία, κοινωνικές σχέσεις, πάρε-δώσε, σεξ, σεξουαλική πράξη, σημείο επαφής, συγκοινωνία, (πρώτη) συνάντηση, συνάφεια, σύνδεση, συνεργασία, συνεύρεση, συνομιλία, συνουσία, σχέση, τριβή, φάουλ, ψαύση, ψηλάφηση, ψηλάφισμα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: