3/11/09

συνώνυμο

.
ίδιας [κ.λπ.] σημασίας, ίδιο [κ.λπ.] σημασιολογικά, ισοδύναμο, ομώνυμο, παραπλήσιο, παρεμφερές, παρεμφερής [κ.λπ.] + έκφραση / λέξη / φράση, παρόμοιο, συγγενικό, συνονόματο, ταυτοσήμαντο, ταυτόσημο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: