3/11/09

αποκτώ / αποχτώ

.
αγοράζω, αναπτύσσω, αρπάζω, βγάζω, γεννάω / γεννώ, γίνομαι + αφέντης / επικαρπωτής / ιδιοκτήτης / κάτοχος / κτήτωρ(ας) / κύριος, εμφανίζω, εξαγοράζω, εξασφαλίζω, επικτώμαι, ιδιοποιούμαι, κάνωκάνω + δικό μου / κτήμα μου / χτήμα μου, κατακτώ / καταχτώ, καταλαμβάνω, κερδίζω, (υπο)κλέβω / (υπο)κλέπτω, κληρονομώ, λαμβάνω (υπό την κατοχή μου), οικειοποιούμαι, παίρνω, παρουσιάζω, περιέρχεται / πέφτει / φθάνει / φτάνει + στα χέρια μου, προμηθεύομαι, προσαποκτώ, προσαρτώ, προσκτώμαι, τεκνοποιώ, τίκτω, υφαρπάζω, φέρνω στον κόσμο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: