29/12/09

αναπτύσσω

.
αναλύω, ανεβάζω, ανοίγω, απλώνω, αποδιπλώνω, αποκτώ, αποσαφηνίζω, αποχτώ, αραιώνω, αυξαίνω, αυξάνω, αφηγούμαι, βγάζω, βελτιώνω, γιγαντώνω, δημιουργώ, διαδίδω, διασαφηνίζω, διαφωτίζω, διευκρινίζω (περαιτέρω), διευρύνω, διηγιέμαι, διηγούμαι, διογκώνω, εκδηλώνω, εκθέτω, εκπολιτίζω, εκτείνω κατά μέτωπο, εμπλουτίζω, εμφανίζω, ενδυναμώνω, εξαπλώνω, εξελίσσω, εξετάζω, εξηγώ (λεπτομερώς), εξιστορώ, επεκτείνω, επεξηγώ, επιμηκύνω, επιφέρω + ανάπτυξη / άπλωση / αύξηση / μεγέθυνση [κ.ά.], ερμηνεύω, ευρύνω, θεραπεύω, θεριεύω, καλλιεργώ, καλυτερεύω, κάνω + ανάλυση / λιανά / να προοδεύσει, μεγαλώνω, μεγεθύνω, μετακινώ, μορφώνω, ξαπλώνω, ξεδιπλώνω, ξετυλίγω, ογκώνω, παρουσιάζω, πλατύνω, πραγματεύομαι, προάγω, υψώνω, φτάνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: