29/12/09

προτεραιότητα

.
αρχαιότητα, περνά(ει) + πρώτα / πρώτη / πρώτο / πρώτος [κ.λπ.], προβάδισμα, (δικαίωμα) προήγηση(ς), πρωτοτόκ(ε)ια, σειρά, τον πρώτο λόγο
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: