11/11/09

δημιουργώ

.
αναπτύσσω, απεργάζομαι, βγάζω, γεννάω / γεννώ, γίνομαι αιτία, γράφω, διαμορφώνω, δίδω / δίνω + ζωή / οντότητα / στον κόσμο / υπόσταση, εκτελώ έργο, εμφανίζω, επινοώ, επιτελώ, εφευρίσκω, ζωγραφίζω, θεμελιώνω, ιδρύω, κά(μ)νω (να υπάρξει), κατασκευάζω, κτίζω, μηχανεύομαι, παράγω, πλαθουργώ, πλάθω, πλαστουργώ, ποιώ, προκαλώ, προξενώ, συγγράφω, συλλαμβάνω, συνθέτω, σχηματίζω, τεχνάζομαι, τίκτω, φτιάχνω, χτίζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: