11/11/09

προκαλώ

.
ανάβω, αναμοχλεύω, αναφλογίζω, αντροκαλώ, αρχίζω, ασκώ πίεση, αψώνω, βγάζω, γαργαλάω / γαργαλώ, γίνομαι + αιτία / αίτιος / αφορμή / πρόξενος, δεν αφήνω ήσυχο, δημιουργώ, δίδω / δίνω + αφορμή / έναυσμα / ερέθισμα, διεγείρω, εγείρω, είμαι προκλητικός, εμπνέω, ενσπείρω, εξάπτω, εξωθώ, επισπώ, επισύρω, επιφέρω, ερεθίζω, εφελκύω, έχω + προκλητική συμπεριφορά / ως αποτέλεσμα / ως συνέπεια, καλώ σε αναμέτρηση, κεντρίζω, κινώ, μπαίνω στη μύτη, ξεκινώ, ξεσηκώνω, οδηγώ σε, παρακινώ, παροτρύνω, πατάω / πατώ + τη σκανδάλη, πετάω / πετώ + το γάντι, πιέζω (τη σκανδάλη), προξενώ, προτρέπω, πρωταρχίζω, πυροδοτώ, ρίπτω το χειρόκτιον, ρίχνω λάδι στη φωτιά, σηκώνω, σκανδαλίζω, σκουντώ, σπρώχνω, στέκομαι αφορμή, συνεπάγομαι, την μπαίνω, υποδαυλίζω, υποκινώ, χύνω λάδι στη φωτιά
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: