7/3/10

προξενώ

.
βγάζω, γίνομαι + αίτιος για / η αιτία για / πρόξενος, δημιουργώ, εμβάλλω, εμπνέω, εμποιώ, εμφυσώ, ενσπείρω, επιφέρω, έχω ως συνέπεια, κάνω, οδηγώ σε, προκαλώ, πυροδοτώ, φέρνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: